Kontakt
095 8988 321

Fiskalizacija

OBAVIJEST OBVEZNICIMA FISKALIZACIJE – puštanje u produkciju aplikacije za unos poslovnih prostora putem sustava ePorezne

Obavještavamo vas da je danas 20.06.2017. godine puštena u produkciju aplikacija za unos poslovnih prostora.

Obveznik fiskalizacije koji je podatke o poslovnim prostorima dostavio putem XML poruke, dužan je, putem servisa e-Porezna, iste potvrditi do 31. srpnja 2017. godine te dostaviti podatak o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja.
Naime, Porezna uprava je sve aktivne, odnosno sve otvorene poslovne prostore obveznika fiskalizacije „prebacila“ iz postojećeg sustava fiskalizacije u aplikaciju koja je omogućena kroz sustav ePorezne. Pristup navedenoj aplikaciji dostupan je svim obveznicima fiskalizacije koji posjeduju certifikat za pristup sustavu ePorezna te njihovim opunomoćenicima.
Napominjemo kako su od 1. srpnja 2017. godine do 31. srpnja 2017. godine svi obveznici fiskalizacije dužni dostaviti podatke o poslovnim prostorima i podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave e-Porezna (članak 19. i 19.a Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom).
Obveznici fiskalizacije koji nisu korisnici e-Porezne, navedene podatke dostavljaju putem propisanog obrasca u nadležnu ispostavu Porezne uprave.

Obavijest za „male obveznike fiskalizacije“ – paušaliste po osnovi samostalne djelatnosti, o izdavanju racuna nakon 1. srpnja 2017. godine

Od 1. siječnja 2017. godine podignut je prag za porezne obveznike kojima se dohodak od samostalne djelatnosti obrta i poljoprivrede i šumarstva, odnosno porez na dohodak po toj osnovi može utvrđivati u paušalnom iznosu te je proširen krug obveznika koji mogu utvrđivati dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu na porezne obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine te porezne obveznike koji imaju izdvojenu poslovnu jedinicu ili proizvodni pogon, uz ostale propisane uvjete.

U skladu s navedenim, budući da bi se time proširio krug obveznika koji ne bi više morali izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja, odredbom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 115/16), koja stupa na snagu 1. srpnja 2017. godine, brisan je pojam „mali obveznik fiskalizacije“. 

Slijedom navedenog, porezni obveznici koji trenutno provode fiskalizaciju putem uvezane knjige računa, dužni su od 1. srpnja 2017. godine postupak fiskalizacije izdavanja računa provoditi putem elektroničkih naplatnih uređaja sukladno članku 16. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12 i 115/16). Isto podrazumijeva da su putem uspostavljene Internet veze dužni svaki račun, koji se naplaćuje sredstvima koja se prema navedenom Zakonu smatraju gotovinom, dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi na ovjeru.

Dakle, i postojeći obveznici fiskalizacije koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaćaju paušalno, moraju se prilagoditi postupku fiskalizacije izdavanja računa na način da račune izdaju putem elektroničkih naplatnih uređaja. 
Napominjemo kako su od 1. srpnja 2017. godine svi obveznici fiskalizacije dužni dostaviti podatke o poslovnim prostorima i podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave e-Porezna (članak 19. i 19.a Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom).
Obveznik fiskalizacije koji je podatke o poslovnim prostorima dostavio putem XML poruke, dužan je, putem servisa e-Porezna, iste potvrditi do 31. srpnja 2017. godine te dostaviti podatak o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja.
Obveznici fiskalizacije koji od 1. srpnja 2017. godine počinju izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja dužni su prije slanja prvog računa, također putem servisa e-Porezna dostaviti podatke o poslovnim prostorima i proizvođaču/održavatelju programskog rješenja.
Svi ostali obveznici fiskalizacije koji nisu korisnici e-Porezne, navedene podatke dostavljaju putem propisanog obrasca u nadležnu ispostavu Porezne uprave, također prije slanja prvog računa na ovjeru.
Uvezana knjiga računa, koja se ovjerava u Poreznoj upravi može se i dalje koristiti samo u slučaju kvara naplatnog uređaja odnosno nemogućnosti uspostave Internet veze s Poreznom upravom.
U slučaju bilo kakvih nedoumica i nejasnoća porezni obveznici mogu se obratiti u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu.

Preuzeto sa : http://www.porezna-uprava.hr/Lists/Vijesti/Vijest.aspx?ID=1851&RootFolder=%2FLists%2FVijesti&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eporezna%2Duprava%2Ehr%2FStranice%2FNaslovnica%2Easpx

Što je to fiskalizacija ?

Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera što ih od 1. siječnja 2013. godine provode obveznici fiskalizacije, a njezin je glavni cilj nadzor prometa u gotovini. Prema odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, prometom u gotovini smatra se plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge u novčanicama i kovanicama što se smatraju platežnim sredstvom, kreditnim i debitnim karticama, čekom, ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim izravnog plaćanja na račun.

Porezna uprava pomoću internetske veze ima uvid u svaki izdani račun. Time se suzbija utaja poreza i doprinosi porastu razine svijesti o potrebi plaćanja poreza, što ima za posljedicu uravnoteženo financiranje javnih troškova. Ispostavljeni računi mogu se provjeriti putem interneta, putem SMS-a, a može ih se, radi provjere, dostaviti ispostavi Porezne uprave predajom službeniku, ili dostavom, u za to predviđene sandučiće, u ispostavama Porezne uprave.

Tko su obveznici fiskalizacije ?

  • Fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti  ( Obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, Djelatnosti slobodnih zanimanja )
  • Pravne osobe obveznici poreza na dobit
  • Fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit

Što mi sve treba za fiskalizaciju ?

  • Digitalni certifikat. Potrebno je ispuniti prijavnicu i kroz dan/dva dobivate podatke potrebne za preuzimanje Vašeg certifikata. Nabavlja se u poslovnici FINE u koju spadate.
  • Veza na internet. Internet pristup nudi većina telekom operatera u hrvatskoj. Dovoljan je osnovni (najmanji) paket za potrebe fiskalizaciju.
  • Računalo i program. I jedno i drugo Vam možemo ponuditi mi. Naša ponuda dostupna je na ovim web stranicama.

Softlab fiskalne blagajne za ugostitelje, trgovinu, uslužne djelatnosti sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

Softlab fiskalne blagajne za ugostitelje, trgovinu, uslužne djelatnostilogin form